Køkken NYT

Vores afdeling har fået et køkkenudvalg, der med fast hånd frem over vil styre forplejningen fra vores køkken.

Det er: Jette Sjælland & Christina Missel.

Login Form

Medlemslogin


Velkommen til Dansk Politihundeforening København

Foreningens formål er:

- at skabe interesse for opdræt og dressur af politihunde og deres praktiske anvendelse inden for politiets arbejde og blandt civile medlemmer,

- at lade foretage kåringer af civile hunde og føre en politihundestambog efter nærmere af hovedbestyrelsen fastsatte regler,

- at lade afholde konkurrencer, der bygger på praktisk politihundearbejde,

- at søge samarbejde om konkurrencer og politihundearbejde med lignende foreninger i ind- og udland,

- at støtte politihundeførernes faglige interesse evt. i samråd med politiets organisationer.

 

I Dansk Politihundeforening træner vi efter filosofien om at skabe glade hunde og kompetente hundeførere.

For træning i PH programmet og hundeførere der har ambitionen om at få kåret sin hund som civil politihund, kan egnede hunde tilbydes træning på vores Begynderkåringshold og kåringshold.

Egnede hvalpe af brugshunderacer eller blandinger heraf kan tilmeldes vores hvalpehold.
Hvalpetræning hver søndag mellem kl. 8.30 og 9.30. Løbende start på holdene er muligt. Læs mere om hvalpetræning.
Deltagelse på vores hvalpehold er åbent for brugshunderacer eller blandinger heraf.
Andre hunde vil kunne tilbydes deltagelse på vores lydighedshold, der er åbent for alle med eller uden stamtavle og kræver ikke et aktivt medlemskab af Dansk Politihundeforening.

Hvorfor træne sin brugshund i PH programmet.


Kort og godt...Du får en gladere hund.....

Udfordringerne er større og mere varierede end f.eks. IPO programmet. PH programmet handler i langt højere grad om at hund og hundefører, i et samarbejde skal løse nogle opgaver, der er forankret i de opgaver som politiets tjenestehunde kommer ud for. Derfor handler bedømmelsen både om effektivitet, samarbejde og selve udførelsen.


Sidste nyt


Justeringer i Kåringsprogrammet

I maj måned blev det under et møde mellem kåringsmændene og dommer/programudvalget vedtaget, at indføre ændringerne fra konkurrenceprogrammet i kåringsprogrammet.

Arbejdsdokument for kåringsmænd er opdateret med rettelserne. Hele kåringsprogrammet kan læses her.

 

Foredrag om hundens hjerne

 

Tirsdag den 6. september kl. 18 vil Klaus buddig sætte hundene hjerne på dagsordenen.

Så nu kan du blive lidt klogere på hvad der (også) foregår i hundens hoved. Emnerne vil relatere sig til forholdet mellem drifter/stress, hvordan vi bør håndterer hundens stress og hvordan man som hundefører/træner kan udnytte hundens naturlige reaktionsmønstre til en mere effektiv indlæring.

Aftenen indhold vil prikke lidt til flere at måderne vi træner vores hunde på både hjemme og på hold, så der er basis for en efterfølgende sund debat om trænings- og metode teorier.

Foredraget er gratis for medlemmer af PH København og holddeltagere på vores hold. Gæster er velkommen, men kræver tilmelding og 20,- til kaffekassen.