Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i PH København
Torsdag den 8. februar kl. 19.00 i klubhuset

 

Dagsordenen ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning om afdelingens arbejde.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

(ved godkendelse meddeles decharge).

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg.

· Valg af formand for 2 år (Sune genopstiller ikke)

· Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
- Klaus Buddig (genopstiller)

• Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
- Charlotte Hansen genopstiller
- Jette Sjælland genopstiller

• Valg af revisor for 2 år

• Valg af revisorsuppleant for 1 år

7. Eventuelt.

- Pokaler for 2017

(efterfulgt af afdelingen byder på smørrebrød)

 

Evt. forslag til punkt 5 skal sendes til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest d. 18. januar.

Stemmeret på generalforsamlingen har
: Personligt fremmødte aktive medlemmer af afdelingen, der var registret som medlem på indkaldelses-tidspunktet og på forlangende kan fremvise dokumentation for betalt kontingent for 2018.

HUSK! - Tilmelding til smørrebrød senest mandag d. 5. februar på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.