Indkaldelse til generalforsamling

 

Torsdag den 9. februar kl. 19 i klubhuset


Indkaldelse afsendt pr. E-mail i seneste nyhedsbrev den 01.01.2017

 

 

Dagsordenen ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning om afdelingens arbejde.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
(ved godkendelse meddeles decharge).

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg.

• Valg af kasserer for 2 år

• Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år

• Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år

• Valg af revisorsuppleant for 1 år

7. Eventuelt.

 NB!

* Stemmeret på generalforsamlingen har:
Personligt fremmødte aktive medlemmer af afdelingen, der var registret som medlem
den 01.01.2017 og på forlangende kan fremvise dokumentation for betalt kontingent.

* Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 19.01.2017.

* Afdelingen giver smørrebrød. Husk hvis du skal have noget, så tilmeld dig til
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 3 dage før afholdelsen.