Køkken NYT

Vores afdeling har fået et køkkenudvalg, der med fast hånd frem over vil styre forplejningen fra vores køkken.

Det er: Jette Sjælland & Christina Missel.

Login Form

Medlemslogin


Velkommen til Dansk Politihundeforening København

Foreningens formål er:

- at skabe interesse for opdræt og dressur af politihunde og deres praktiske anvendelse inden for politiets arbejde og blandt civile medlemmer,

- at lade foretage kåringer af civile hunde og føre en politihundestambog efter nærmere af hovedbestyrelsen fastsatte regler,

- at lade afholde konkurrencer, der bygger på praktisk politihundearbejde,

- at søge samarbejde om konkurrencer og politihundearbejde med lignende foreninger i ind- og udland,

- at støtte politihundeførernes faglige interesse evt. i samråd med politiets organisationer.

 

I Dansk Politihundeforening træner vi efter filosofien om at skabe glade hunde og kompetente hundeførere.

For træning i PH programmet og hundeførere der har ambitionen om at få kåret sin hund som civil politihund, kan egnede hunde tilbydes træning på vores Begynderkåringshold og kåringshold.

Egnede hvalpe af brugshunderacer eller blandinger heraf kan tilmeldes vores hvalpehold.
Hvalpetræning hver søndag mellem kl. 8.30 og 9.30. Løbende start på holdene er muligt. Læs mere om hvalpetræning.
Deltagelse på vores hvalpehold er åbent for brugshunderacer eller blandinger heraf.
Andre hunde vil kunne tilbydes deltagelse på vores lydighedshold, der er åbent for alle med eller uden stamtavle og kræver ikke et aktivt medlemskab af Dansk Politihundeforening.

Hvorfor træne sin brugshund i PH programmet.


Kort og godt...Du får en gladere hund.....

Udfordringerne er større og mere varierede end f.eks. IPO programmet. PH programmet handler i langt højere grad om at hund og hundefører, i et samarbejde skal løse nogle opgaver, der er forankret i de opgaver som politiets tjenestehunde kommer ud for. Derfor handler bedømmelsen både om effektivitet, samarbejde og selve udførelsen.


Sidste nyt


Nye hold efter sommerferien

Der åbnes for tilmelding til holdtræning i efterårssæsonen den 26. juni.

Flg. hold oprettes.

- Hvalpehold

- Lydighedshold

- Begynderkåringshold m. instruktør

- Kårings- og konkurrencehold

- Separat bidetræning for "ikke holddeltagere"

Endeligt program for ovenstående hold er under udarbejdelse.

 

 

Sommertræning

Fra søndag den 17. juni og hen over sommeren til midten af august, vil der ikke være organiseret holdtræning. Det betyder imidlertid ikke at vores hunde ikke skal have den løbende træning, så der arrangeres fællestræning på udvalgte dage.

Mød op søndag den 17. juni efter hvalpeafslutningen og kom med input til hvordan vi kan/skal afvikle denne fællestræning og hvad den skal indeholde. Vi kan arrangere både lydigheds-, skov, bide og sportræning, det skal bare aftales.

 

 

Ekstra Bidetræning med Thomas

Bestyrelsen har forlænget aftalen med Thomas, så han kommer igen tirsdag den 12. juni til en ekstra gang bidetræning.

Tilmelding under arrangementer senest dagen før den 11. juni.